Beinin, Joel: Workers and Peasants in the Modern Middle East

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
"To the Thälmann Battalion and the Abraham Lincoln Brigade, and those who carry it forward today"

Joel Beinin´s Workers and Peasants in the Modern Middle east kom ut 2001 på Cambridge University Press och är en överblick och introduktion till arbetar- och bonderörelser i Mellanöstern.

Joel går igenom regionens utveckling och förhållande till omvärlden. Dels på en övergripande nivå men även i specifika regioner och länder. Han har föresatt sig att inte klumpa samman en mängd skilda lokala företeelser till ett enda historiskt skeende. Fokuset ligger på det arbetande och jordbrukande folkens liv och kamp. En kamp som inte främst tar formen av politiska organisationer. Det är dock svårt att få fram källmaterial om sådant som inte syns i det "offentliga". Den dagliga kampen och livet på arbetsplats, i hemmet och på gatan lämnar inte särskilt ofta så tydliga spår efter sig att forskare kan studera den/det. Med detta klart för sig försöker han ändå sig på en sammanställning av det befintliga materialet. Strejker, uppror och proteströrelser samlas och sätts i ett sammanhang. Den modernare historien blir dock ganska fokuserad på kommunistpartier och dylika organisationer. Visst, lätta att studera men att reducerar kämpande arbetare och bönder till dessa är att göra våld på verkligheten. Gubben hänger med trottar och annat löst folk så risken är väl stor att han ser partier som arbetarklassens manifestation/avantgarde.

Trots sina brister är detta arbete en bra introduktion som ger de stora dragen och vilket den trugne kan utgå ifrån för vidare gräv. För att vara ett akademiskt arbete är boken mycket bra.

Boken har ett bra upplägg och en periodisering som inte är allt för stelbent. För att visa på det som sker i den "dolda" vardagen (det vill säga för forskare, snutar och politiker) så har han med ett kapitel som går igenom den unika självbiografiska arbetarskildringen al-Rihla (The Journey) vilket är jäkligt positivt.

Innehåll

 • List of tables page s.viii
 • Acknowledgments s.ix
 • Glossary s.xi
 • List of acronyms and abbreviations s.xiv
 • Map 1 The Ottoman Empire,1699–1914 s.xvi
 • Map 2 Egypt and Bilad al-Sham s.xvii
 • Map 3 The Middle East in the twentieth century s.xviii
 • Introduction s.1
 1. The world capitalist market, provincial regimes, and local producers, 1750–1839 s.21
 2. Ottoman reform and European imperialism, 1839–1907 s.44
 3. The rise of mass politics, 1908–1939 s.71
 4. Fikri al-Khuli’s journey to al-Mahalla al-Kubra s.99
 5. Populist nationalism, state-led development, and authoritarian regimes, 1939–1973 s.114
 6. Post-populist reformation of the working class and peasantry s.142
 • Notes s.170
 • References s.174
 • Index s.199