Bakunin, Michail: Gud och staten

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Gudostaten.jpg

En av Michail Bakunins mest spridda verk. Han resonerar om religionen (främst kristendomen), staten, lagen, auktoriteten och människans frigörelse via den sociala revolutionen. Boken hoppar mellan historiska genomgångar, om ideer och praktiker, och raljerande om kristendomens urkunder.

Religionen, och dess fullkomliga, allsmäktiga Gud, gör människan till intet samtidigt som den giver auktoritet till staten och de härskande klasserna. Staten kräver religionen och religionen kräver staten, och om gud fanns skulle vi vara tvugna att avskaffa honom. Vidare är den enda acceptabla auktoriteten kunskapens auktoritet - jag kan ta råd av och lita på bagaren när jag ska lära mig baka eller den läke-kunnige när jag är sjuk (även om jag såklart också kan skita i dem, eller jämföra olika synpunkter).

Boken finns digitaliserad online på SAC:s hemsida. Den finns i sin engelska översättning på Anarchy Archives och även som ljudbok på Librivox.

Citat från boken

  • The greatest scientific genius, from the moment that he becomes an academician, an officially licensed savant, inevitably lapses into sluggishness. He loses his spontaneity, his revolutionary hardihood, and that troublesome and savage energy characteristic of the grandest geniuses, ever called to destroy old tottering worlds and lay the foundations of new. He undoubtedly gains in politeness, in utilitarian and practical wisdom, what he loses in power of thought. In a word, he becomes corrupted.
  • If God really existed, it would be necessary to abolish him