Ashleigh, Charles: The rambling kid

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Ashleigh charles-the-rambli.gif
Roman av Charles Ashleigh med undertiteln "A novel about the IWW". Joe växer upp i ett arbetarkvarter i London under 1900-talets första år. Farsan pendlar mellan arbetslöshet och tillfälliga jobb i hamnen tills familjen en dag ärver pengar som gör resan till USA och drömmen om en egen gård möjlig. Familjen köper mark och gård i mellanvästern men bekymren börjar snart hopa sig. Efter flera dåliga skördar tvingas de sälja gården. Farsan blir åter grovarbetare medan Joe, modern och de två småsyskonen flyttar in till Minneapolis. Tonåringen Joe lär snart känna vandrande arbetare och wobblies. Längtan efter äventyr och kamratskap för honom ut på vägarna. Från skördearbete, till agitation för arbetarsaken och organisationen (IWW), till häkten och böcker, till kamratskap och framtidshopp. Boken slutar med att Joe drar till Ryska revolutionen för att undvika statens förföljelse av IWW-medlemmar.

Det är en intressant och medryckande bok som till stor del bygger på författarens erfarenheter och människor som han mött. Ibland lider den dock av författarens senare marxist-leninism (genom att sätta ord i munnen på karraktärer i boken tar han avstånd från delar av "IWW:s syndikalism").