1867 - Hungeroroligheter i Kalmar

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

I Kalmar skedde det på samma sätt, på exakt samma ställe, med i stort sett samma arbetarkategori inblandad, som vid ett hungerupplopp 1855. Det var huvudsakligen varvsarbetare som vid Ölandsbron i staden omringade en spannmålshandlare J. Jaensson som just höll på att göra uppköp av spannmål. Arbetarna avtvingade honom ett löfte att inte sälja sammanmalet rågmjöl för mer än 1 riksdaler 50 öre per 20 skålpund, drygt 17 öre litern, trots att gängse priset då låg på cirka 1 riksdaler 75 öre, eller 20,5 öre litern - annars skulle de kasta honom i sjön, sa de. En annan spannmålshandlare fann för gott att avge samma löfte. Det är inte känt om de höll sina löften. Däremot lät Jaensson instämma tolv varvsarbetare till rådhusrätten, men återtog strax efteråt sin talan, samtidigt som han i Barometern förklarade att han inte alls hade avgett något löfte om mjölpriset - däremot hade han redan före händelsen erbjudit "fattigt men ordentligt arbetsfolk" att köpa spannmål för hans inköpspris<a href="#slutnot20" id="not20">20</a>.