Proletariat

Från Polkagriswiki
Version från den 15 juni 2007 kl. 09.39 av Raven (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Proletariat (av latin proles, ’barn’). I motsats till assidui, det vill säga de besuttna, som skattade för fastighet, kallade romarna de medborgare, vilkas förmögenhet understeg det för 5:e klassen i centurieförfattningen bestämda minimum (enligt den vanliga uppgiften 12 500 eller 10 000 as, för proletarii, emedan dessa ansågs ha sin egentliga betydelse för staten därutinnan, att de avlade barn (proles).

Proletariat har under modern tid kommit i bruk för att beteckna den egendomslösa samhällsklass, som visserligen genom eget avlönat arbete förtjänar sitt livsuppehälle och sålunda ej faller fattigvården till last, men icke kan förvärva sig något över en knapp nödtorft eller avlägga mer än den ringaste besparing för framtiden. De "utan reserver".

I den marxistiska teoribildningen används proletariat för att beskriva medlemmar av den samhällsklass som utgörs av produktions- och underhållsarbetare som är egendomslösa (i den bemärkelsen att de inte äger någon egendom förutom sin arbetskraft).