Skillnad mellan versioner av "Linden, Staffan: Lärare - behövs dom?"

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
(Utdrag ur boken)
(Utdrag ur boken)
Rad 10: Rad 10:
 
---
 
---
  
''
+
''Kära blivande gymnasist! Vi är två gymnasister som i vår går ut det nya gymnasiet och vill nu ge dig några "råd"''
Kära blivande gymnasist! Vi är två gymnasister som i vår går ut det nya gymnasiet och vill nu ge dig några "råd"''
+
  
 
''(Följande sidor är ikke ihopljugna av herr Linden utan fastmer klippta ur tidningen Feminas insändarspalt (nr. 12. 1969).)''
 
''(Följande sidor är ikke ihopljugna av herr Linden utan fastmer klippta ur tidningen Feminas insändarspalt (nr. 12. 1969).)''

Versionen från 29 december 2020 kl. 13.20

Linden Staffan Lärare.jpg
En underlig liten bok med korta kritiska och/eller satiriska berättelser, teckningar, noteringar och urklipp från skolans värld av Staffan Lindén utgiven 1970. Författaren - lärare, illustratör (bland annat för Expressen) och författare - är kritisk till skolan, skolledningen, mjäkiga lärare (boken inleds med citaten "Ja, ja" och "Javisst!"), elever i allmänhet och kommunistiska/radikala elever i synnerhet, och ,i någon mån, klassamhället.

Boken pendlar mellan rolig och ganska spetsig och slätstruken och gnällig (kanske särskilt gällande elevprotester).


Utdrag ur boken

"Han sprudlade av dumhet" (H. Heine). Fotnot: Heinrich Heine var tysk och levde i början av 1800-talet och kan alltså icke ha åsyftat någon nu levande person i det svenska undervisningsverket"

---

Kära blivande gymnasist! Vi är två gymnasister som i vår går ut det nya gymnasiet och vill nu ge dig några "råd"

(Följande sidor är ikke ihopljugna av herr Linden utan fastmer klippta ur tidningen Feminas insändarspalt (nr. 12. 1969).)

1. Det viktigaste. PRATA. Prata ideligen. I alla situationer prata på, du behöver inte hålla dig till ämnet, bara munnen får gå. Var inte orolig! Lärarna går på det. Vi vågar säkert påstå detta av egen erfarenhet. Hur kan lärarna vara så dumma undrar du säkert. Vår förklaring är att lärarna inte är mer än människor de heller och fagert tal har alltid lurat folk. Det kan också bero på lärarnas bristande psykologiska utbildning. Här gäller det höga betyget, så visa ingen hänsyn mot eventuellt mindre talbegåvade kamrater även om deras intelligenskvot är lika hög eller högre än din. Det nya gymnasiet tar ingen hänsyn till sådana elever.

2. Låna gärna böcker utöver kurslitteraturen av läraren för att visa dig intresserad även om du inte är det. Du behöver inte läsa dem. Läs sammanfattningen på slutet och lämna tillbaka dem, när läraren är jäktad, så han inte hinner förhöra dig om innehållet. Säg gärna att det var intressanta synpunkter som kom fram i boken. Även detta knep går läraren på.

3. Anmäl dig alltid som villig att hjälpa till med kartor, bandspelare och dyklika ting.

4. Visa alltid upp ett glatt leende när läraren lämnar ut en ny ointressant stencil! Ta geneas fram en penna och gör anteckningar på pappret! Det behöver inte vara ord eller bokstäver, bara det ser ut så från lärarens synvinkel.

5. Nicka gärna bifallande när läraren kommer med förslag, även om du tycer de är aldrig så dumma.

6. Placera dig alltid i en bänk så långt fram och så nära katedern som möjligt, så att läraren aldrig kan undgå att se din uppsträckta hand. Svara på de korta frågorna med långa utredningar. De längre redogörelserna undviker du i görligaste mån.

7. Ser du någon intressant artikeln i någon tidning så klipp ut den och ta med den till läraren nästkommande timme.

8. En bra utgångspunkt för höga betyg är att aktivera dig i någon förening, helst politisk.

9. Ta read på lärarens politiska ståndpunkt och gå inte alltför långt ifrån den i diskussioner.

10. Se så vårdad ut som möjligt och om du är pojke, låt inte ditt hår bli alltför långt.

11. Det enda ämne du behehöver lägga ner energi på är matematiken. I detta ämne är det omöjligt att klara sig på mygel, efteresom skrivningarna är utslagsgivande, och när du ändå inte behöver läsa andra ämnen, så har du ju god tid till det.

Följ våra råd och du går ut från det nya gymnasiet som en mönsterelev! "Det bygger på erfarenhet".

(Detta infama utfall mot vårt svenska skolsystem och våra duktiga svenska lärare publicerar och illustrerar vi endast och allenast därför att vi anser att det ganska väl överensstämmer med verkligheten. S. Linden)

(Wiki-anmärkning. Som synes används guiden fortfarande av strebrar på dagens arbetsplatser, kanske särskilt bland tjänstemän och akademiker. Även om några punkter åldrats dåligt.)

---