Lean production

Från Polkagriswiki
Version från den 13 juni 2007 kl. 14.08 av Raven (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Lean Production är en industriell produktionsmetod med syfte att öka produktionseffektiviteten. De grundläggande principerna hos lean production bottnar i idéer från bland annat Fredr...)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Lean Production är en industriell produktionsmetod med syfte att öka produktionseffektiviteten.

De grundläggande principerna hos lean production bottnar i idéer från bland annat Fredrick Winslow Taylor som med Scientific Management inspirerade Henry Ford att skapa ett produktionssystem som han 1914 kallade "Flödestillverkning". Denna flödestillverkning var inte speciellt kostnadseffektiv med dagens mått mätt och anpassad för masstillverkning.

När Japan efter andra världskriget var tvungna att lägga om sin militära industri till civil industri tog Toyota inspiration från västvärldens masstillverkningsprinciper och anpassade dem till sin ekonomiska situation. Detta skapade, med Taiichi Ohno i spetsen, Toyota Production System (TPS). TPS är i mångt och mycket synonymt med "lean production" då uttrycket "lean" myntats i samband med en studie som MIT gjorde 1979 som jämförde olika biltilverkare världen över.

Centralt i lean production är "Just-in-Time" som innebär att ämnen/material/delar/produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.