Skillnad mellan versioner av "Kamunist Kranti"

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
 
(18 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''Kamunist Kranti''' (kommunistisk revolution på hindi) är en indisk grupp i Faridabad, vilket är en industriförort till Delhi. De har efter erfarenheter av olika vänsterrörelser och förlorade arbetarkamper, utvecklat en kritik mot stora ofta spektakulära kamper (så som strejker och demonstrationer) till förmån för små "osynliga" konflikter. De har utvecklat denna kritik och sitt alternativ i mer än 20 år, då de gått från traditionell vänsterinitiativ att leda strejker etc mot en strategi av att ta små steg i taget. De säger till och med att öppna stora konflikter är ett hinder, tex så säger de att strejker sedan flera decenier inte är ett vapen som används ''mot'' arbetarklassen! Stora massor av människor - tex i en strejk eller demonstration - ser ut som om de är aktiva, men det är dess representanter och ledare som tänker, beslutar och ger order till "massorna". Demonstrationer har ledare samlat till, massmöten är arenor för kamp mellan fackpampar och andra ledare, exbossar och potentiella bossar. Allt står i vägen för verklig självaktivitet. Stora spekaktulära konfrontationer är också enklare mål för staten/ledningen att kontrollera via fackhiearkin, eller om det är nödvändigt slå ner med våld.
+
'''Kamunist Kranti''' ("kommunistisk revolution" på hindi) är en indisk grupp i Faridabad, en industriförort till Delhi. De har efter erfarenheter av vänstern och förlorade arbetarkamper, utvecklat en kritik mot de stora spektakulära kamperna (så som strejker och demonstrationer) till förmån för små "osynliga" konflikter. De har utvecklat denna kritik och sitt alternativ i mer än 20 år, då de gått från traditionell vänsterinitiativ att leda strejker etc. mot en strategi av att ta små steg i taget.
  
Mot detta har Kamunist Kranti försökt utveckla och stödja ett mer vardaglig form av motstånd som de ser omkring sig varje dag, även bland "apatiska" arbetare som undviker den spektakulära formen av kamp.
+
De säger att öppna stora konflikter är ett hinder, tex så säger de att strejker sedan flera decenier är ett vapen som används ''mot'' arbetarklassen, inte tvärtom som som så ofta påstås.
Against this Kamunist Kranti try to develop and encourage the more mundane forms of resistance they see around them everyday, even amongst the 'apathetic' workers who avoid spectacular struggle. Peoples ties of friendship and family extend from the community into the workplace and effectively form 'affinity groups' .People look out for each other and open numberless channels of communication with other 'groups'- this often allows collective resistance to emerge. In one case toilet breaks were reduced- workers pissed on the floor until they were restored. In another example, workers ordered to use dangerous machinery with no training obediently took their places, but 'accidently' broke the machinery proving that they obviously needed better training. 'The activities of affinity groups span from mutual help to routine resistance against productivity and discipline, to steps of change that question and challeng hierarchy, competition, money relations and wage slavery' Recognising how participants belittle these smaller actions, and despite resisting representation, lack strong enough links with other groups, Kamunist Kranti try to encourage and develop this resistance in a sustained and expansive way.
+
  
Kamunist Kranti can be contacted at the radical library they set up: Majdoor Library, Autopin Jhuggi, N.I.T Faderabad 121001, India. Email: revelrytion@hotmail.com
+
<blockquote>Gentemot ledningen så är arbetsstopp, varken på fabriksnivå eller större, inte längre ett kraftfullt vapen för lönearbetare. Tvärtom, ledningens lockouter och ledarnas strejker är kraftfulla vapen för att genomföra kraftiga attacker på lönearbetare. De senaste 20 åren har vi inte sett någon strejk, någonstans i världen, som inte har resulterat i storskaliga lönesäkningar, /retrenchments/, /work intensification/ eller fabriksnerläggningar. (Från ''Self-Activity of Wage Workers'')</blockquote>
  
(This was mostly nicked from articles in the excellent Collective Action Notes paper - POB 22962 Balto., MD 21203, USA)
+
De menar att stora massor av människor - t.ex. i en strejk eller demonstration - ser ut som om de är aktiva, men det är dess representanter och ledare som tänker, beslutar och ger order till "massorna". Ledare kallar till demonstrationerna, massmöten är arenor för kamp mellan fackpampar och andra ledare. Allt står i vägen för verklig självaktivitet. Stora spekaktulära konfrontationer är också enklare mål för staten och ledningen att kontrollera via fackhiearkin, eller om det är nödvändigt slå ner med våld.
 +
 
 +
Mot detta har Kamunist Kranti försökt utveckla och stödja ett mer vardaglig form av motstånd som de ser omkring sig varje dag, även bland "apatiska" arbetare som undviker de spektakulära formerna av kamp. De personliga banden av vänskap och familj utanför arbetet följer med in på arbetsplatsen och skapar "[[affinitetsgrupp]]er". Människor hjälper varandra och skapar mängder av kommunikationskanaler med andra "grupper", vilket leder till att kollektivt motstånd kan utvecklas.
 +
 
 +
Som exempel tas ett tillfälle då man drog in på möjligheten att gå på toa, vilket ledde till att arbetarna pissade på golvet tills de fick tillbaka sina toalettbesök. Ett annat exempel är när arbetare blev beordrade att använda farliga maskiner utan någon utbildning och snällt intog sina platser, men "av misstag" råkade förstöra maskinerna och bevisade att de behövde bättre utbildning.
 +
 
 +
<blockquote>Affinitetsgruppens aktiviteter sträcker sig från ömsesidig hjälp till rutinmotstånd mot produktivitet och diciplin, till förändringar som ifrågasätter och utmanar hiearki, konkurrans, penningrelationer och löneslaveri. (Från ''Self-Activity of Wage Workers'')</blockquote>
 +
 
 +
Kamunist Kranti kan nås via den radikala bibliotek de satt ihop på:<br />
 +
Majdoor Library<br />
 +
Autopin Jhuggi<br />
 +
N.I.T Faderabad 121001<br />
 +
INDIEN<br />
 +
Deras email är: revelrytion@hotmail.com<br />
 +
(Obs! Dessa adressuppgifter har några år på nacken, så det är möjligt att adresserna inte stämmer.)
 +
 
 +
==Texter av Kamunist Kranti==
 +
* ''Self-Activity of Wage Workers - Towards a Critique of Representation & Delegation'' ([http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2379/leadry.htm Länk]) ([http://libcom.org/library/self-activity-wage-workers-kamunist-kranti Länk 2]) ([http://www.batko.se/no_leadry.php Länk 3])
 +
* ''A Ballad Against Work'' ([http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2379/intro.htm Länk]) ([http://libcom.org/library/ballad-against-work-kamunist-kranti Länk 2])
 +
* ''Faribad Majdoor Samachar'' (FMS) - texter från Kamunist Krantis tidning ([http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2379/fms.htm Länk])
 +
* ''Reflections on Marx’s Critique of Political Economy'' ([http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2379/critint1.htm Länk]) ([http://libcom.org/library/refelctions-critique-political-economy Länk 2])
 +
==Texter om Kamunist Kranti==
 +
* Loren Goldner: ''Revolutionary "Termites" in Faridabad: A Proletarian Current In India Confronts Third Worldist Statism'' ([http://home.earthlink.net/~lrgoldner/kk.html Länk]) ([http://libcom.org/library/revolutionary-termites-in-faridabad-a-proletarian-current-in-india-confronts-third-worldist-statism Länk 2])
 +
 
 +
[[Kategori:Kommunistiska grupper]]

Nuvarande version från 21 januari 2009 kl. 12.06

Kamunist Kranti ("kommunistisk revolution" på hindi) är en indisk grupp i Faridabad, en industriförort till Delhi. De har efter erfarenheter av vänstern och förlorade arbetarkamper, utvecklat en kritik mot de stora spektakulära kamperna (så som strejker och demonstrationer) till förmån för små "osynliga" konflikter. De har utvecklat denna kritik och sitt alternativ i mer än 20 år, då de gått från traditionell vänsterinitiativ att leda strejker etc. mot en strategi av att ta små steg i taget.

De säger att öppna stora konflikter är ett hinder, tex så säger de att strejker sedan flera decenier är ett vapen som används mot arbetarklassen, inte tvärtom som som så ofta påstås.

Gentemot ledningen så är arbetsstopp, varken på fabriksnivå eller större, inte längre ett kraftfullt vapen för lönearbetare. Tvärtom, ledningens lockouter och ledarnas strejker är kraftfulla vapen för att genomföra kraftiga attacker på lönearbetare. De senaste 20 åren har vi inte sett någon strejk, någonstans i världen, som inte har resulterat i storskaliga lönesäkningar, /retrenchments/, /work intensification/ eller fabriksnerläggningar. (Från Self-Activity of Wage Workers)

De menar att stora massor av människor - t.ex. i en strejk eller demonstration - ser ut som om de är aktiva, men det är dess representanter och ledare som tänker, beslutar och ger order till "massorna". Ledare kallar till demonstrationerna, massmöten är arenor för kamp mellan fackpampar och andra ledare. Allt står i vägen för verklig självaktivitet. Stora spekaktulära konfrontationer är också enklare mål för staten och ledningen att kontrollera via fackhiearkin, eller om det är nödvändigt slå ner med våld.

Mot detta har Kamunist Kranti försökt utveckla och stödja ett mer vardaglig form av motstånd som de ser omkring sig varje dag, även bland "apatiska" arbetare som undviker de spektakulära formerna av kamp. De personliga banden av vänskap och familj utanför arbetet följer med in på arbetsplatsen och skapar "affinitetsgrupper". Människor hjälper varandra och skapar mängder av kommunikationskanaler med andra "grupper", vilket leder till att kollektivt motstånd kan utvecklas.

Som exempel tas ett tillfälle då man drog in på möjligheten att gå på toa, vilket ledde till att arbetarna pissade på golvet tills de fick tillbaka sina toalettbesök. Ett annat exempel är när arbetare blev beordrade att använda farliga maskiner utan någon utbildning och snällt intog sina platser, men "av misstag" råkade förstöra maskinerna och bevisade att de behövde bättre utbildning.

Affinitetsgruppens aktiviteter sträcker sig från ömsesidig hjälp till rutinmotstånd mot produktivitet och diciplin, till förändringar som ifrågasätter och utmanar hiearki, konkurrans, penningrelationer och löneslaveri. (Från Self-Activity of Wage Workers)

Kamunist Kranti kan nås via den radikala bibliotek de satt ihop på:
Majdoor Library
Autopin Jhuggi
N.I.T Faderabad 121001
INDIEN
Deras email är: revelrytion@hotmail.com
(Obs! Dessa adressuppgifter har några år på nacken, så det är möjligt att adresserna inte stämmer.)

Texter av Kamunist Kranti

  • Self-Activity of Wage Workers - Towards a Critique of Representation & Delegation (Länk) (Länk 2) (Länk 3)
  • A Ballad Against Work (Länk) (Länk 2)
  • Faribad Majdoor Samachar (FMS) - texter från Kamunist Krantis tidning (Länk)
  • Reflections on Marx’s Critique of Political Economy (Länk) (Länk 2)

Texter om Kamunist Kranti

  • Loren Goldner: Revolutionary "Termites" in Faridabad: A Proletarian Current In India Confronts Third Worldist Statism (Länk) (Länk 2)