1925 - Tonnårsgrabbar "vilar" sig till högre lön på sågverk i Sandviken