Ragnerstam, Bunny: En värld att vinna

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Bunny-en varld att.jpg
En värld att vinna, med undertiteln "- krönika över arbetare i rörelse i kristianstad 1847-1885" gavs ut år 1983 och är Bunny Ragnerstams första historiska krönika.

Bunny går igenom arbetarnas tidiga formella organisering. Han har grävt runt i gammla protokoll och lokalhistoriska dokument. Med dessa målas en mustig och detaljrik bild av kristianstad och de människor som levt där.

Medelklass-as/liberaler dominerar och ödelägger konstant arbetarnas försök att bilda organisationer. Bildningscirklar, arbetarföreningar och godtemplarordnar används till deras nöjes och filiantropiska förströelser. Även den första sosseorganisationen slås sönder innifrån av liberalt sinnade knegare kort efter dess bildande. Priviligerade knegare som vill bevara status quo och gärna själva agera fångvaktare. Trots motgångarna under tiden boken täcker så blommar en militant fackföreningsrörelse ut åren efter.

Materialet i boken samlade Bunny på sig när han arbetade med den dokumentära romansviten om Kristianstads 1880-tal som innehåller; Innan dagen gryr, Uppbrottets timme, Vredens dag och Skall jorden bliva vår. Så här skriver författaren själv i förordet om bokens tillkomst:

"Boken är skriven på uppdrag av Kristianstads Arbetarkommun. Eftersom jag själv är tveksam till historiska beställningsverk, och inte medlem i socialdemokratiska partiet, bör kanske något nämnas om bokens tillkomsthistoria.I forskningen till min romanserie om 1880-talet (som inte ska förväxlas med historia eftersom det är roman) upptäckte jag ungefär vid tiden för arbetarkommunens 90-årsjubileum 1974 en tidigare okänd socialistisk organisation i staden, bildad 1883, vilket borde ha tidigarelagt jubileet ett år. För ett år sedan tog jag därför kontakt med arbetarkommunens folk och undrade om de inte borde arrangera 100årsjubileet 1983 istället för 1984, somt framlade de historiska bevisen. samtidigt erbjöd jag mig att i historisk form dokumentera allt mitt material om arbetarnas kamp i Kristianstad, vilket annars skulle ligga outnytjat, och föreslog en något annorlunda historik till den socialistiska arbetarrörelsens 100-årsjubileum i staden. Det erbjudandet antog arbetarekommunen hösten 1982."