Portugisiska Revolutionen

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

I slutet av April 1974 gör delar armén framgångsrikt uppror, kastar ut fascistregeringen och via nybildade MFA (eng. Movement of the armed forces) tar man makten över staten. En framtid med demokratiska val och reformer utstakas, censuren lättas och liberala friheter införs. Detta blir startskottet eller gnistan till en brand av självaktivitet och uppror. Strejker, råd på arbetsplatser, rådsfederering, landockupationer, ockupationer av företag och arbetsplatser, arbetare tar över tidnigar och radio, arbetarförvaltning av företag, arbetare slänger ut först fascister och sen chefer, bostadsockupationer och krav på minskad (eller avskaffad) hyra. Vänstern får ett enormt uppsving, de stora tidngar publicerar kommunikéer från de marxistleninister och direktaktionsgrupper. Maoisterna skränar på gatan. Kommunistpartiet tar en framträdande plats i regeringen. Staten och armén dras åt eftergifter åt arbetarna, reform efter reform. Många kamper löses genom att knyta dem till staten, företag nationaliseras, ockupationer auktoriseras. Arbetarna lyssnar på vänstern och vänstern försöker använda arbetarna. Vänstern söker knyta arbetarna till 'Arbetarnas Parti' (det finns ett dussintal...) och bromsar, integrerar och manipulerar (samtidigt som partiaffilerade människor ibland är en del av) många självorganiserade kamper. Företagskommittéer, kvartersråd och lantarbetare ställer krav och mål som är uttryckligt anti-kapitalistiska och pekar ut riktningen mot revolution. Militären stödjer lika ofta som den slår ner den självorganiserade kampen. En ledande byråkrat förvasar sig över att Portugal är ett land där regeringen inte kan regera, lednigen inte kan leda och där arbetarna inte vill arbeta. Ledningen i staten och vänsterpartierna antar olika socialistiska alternativ (pendlande mellan socialdemokrati och statskapitalism), oordningen består och arbetarna uppmanas, och fås ofta, att vänta. I November 1975 tar en fraktion med siktet tydligt inställt på västeuropeisk demokrati makten och börjar stegvis sätta hårt mot hårt mot arbetarna.

Portugal - The impossible revolution är skriven av Phil Mailer och utgiven av Solidarity i London 1977. Det är en omfattande men personlig beskrivning och analys av vad som kallats Portugisiska Revolutionen. Författaren är irländare men var bosatt och delaktig i händelserna. Han redogör för diskussioner, stämningar och känslor. Människor träder fram, människor som börjar ta makten över sina liv. Samtidigt zoomar han ut, redogör för händelseförlopp, situationer, maktblock, uppdelningar och politik.