Kurlansky, Mark: Torsk

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

'En biografi om fisken som förändrade världen' är undertiteln på Mark Kurlanskys bok om torsken och torskfiskets historia. Torskfiskets ekonomiska historia är inte skapad i ett vakum vid sidan av samhället. Kurlansky börjar sin berättelse på medeltiden, klättrar fram över kolonialismen ("Upptäckaren" av delar av nordamerika kunde rapportera åtskilliga galiciska fiskare i dessa vatten, torsken var en betydande handelsvara och källa för rikedom, en viktig marknad utgjordes av slavplantagen). Med 1900-talets teknologiska utveckling - ekolod, ångfartyg (och senare dieseldrivna fartyg), frys o kyl, trålning osv - ökar uttaget till rekordnivåer. Hand i hand med den teknologiska utvecklingen går förvandlingar av fiskare från småborgare och hantverkare till företagare, kapitalister eller arbetare. Fisket blir ett sätt bland alla andra att omvandla pengar till mera pengar. Kapitalet växer, men fiskbestånden hänger inte med. Från rekordfångster på 60-talet decimeras torskbestånden utanför Newfoundland till kolapps och fiskestopp 1992. Ännu har beståndet inte återhämtat sig. Mönstret går igen på andra platser och med andra arter. Det handlar om usel förvaltning och kortsiktiga vinster (fiskekapitalet är duktiga på att driva igenom sina direkta intressen).

Boken innehåller också en hel del sägner, annektoter och recept.