Beinin, Joel :Egyptian Textile Workers: From Craft Artisans Facing European Competition to Proletarians Contending with the State

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Beinin, Joel: Egyptian Textile Workers: From Craft Artisans Facing European Competition to Proletarians Contending with the State, National overview Egypt, Textile conference IISH, 11-13 Nov. 2004.

En rejäl genomgång av den Egyptiska textilindustrins utveckling från 1700-talet tills nu. Ger även en bra första överblick av arbetarkampen i Egypten i allmänhet och textilindustrin i synnerhet. Arbetarnas förhållande till fack och statsapparaturen tas upp och gås igenom på ett översiktligt sätt. Jävligt innehållsrikt och med många bra uppslag. MVG för att komma från nån på universitetet.

http://www.iisg.nl/research/egypt.doc