Arbetarsolidaritet

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel handlar om Arbetarsolidaritet på 1970-talet, för en mer modern variant, se Förbundet arbetarsolidaritet

Arbetarsolidaritet var en organisation under 1970-talet som samlade alla de strejkkommittéer och militanta arbetargrupper som alltsedan Vilda strejken vid LKAB stått i direkt kamp mot arbetsköparna, till exempel stuveriarbetarna i Ådalen, taktäckarna, elektrikerna, verkstadsarbetarna i Gävle, med flera.

Som sin huvudsakliga målsättning hade Arbetarsolidaritet att samordna och effektivisera kampen mot arbetsköparna. Som sitt främsta vapen hade man den rörliga stridsfonden, som verkade för att solidariskt stödja arbetaraktioner på olika arbetsplatser.

Sin politiska minimiplattform formulerade man på följande sätt:

"...på en socialistisk grundval förbättra och förstärka den svenska arbetarklassens kampmöjligheter..." och "verka för en internationell solidaritet med arbetarkampen i världen."

Harry Isaksson och Elof Luspa var två engagerade i gruppen.

Källa