Antiintellektualism

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Antiintellektualism kan ta sig uttryck som en misstro på människors möjlighet att med förståndets hjälp finna lösningar på teoretiska och praktiska problem utan istället betonar betydelsen av vilja och känsla, drifter, instinkter och i många fall ideologi och religion.

Men det kan likväl vara en inställning där "intellektuella", "tänkare" och akademiker ifrågasätts. Dels som producenter av härskarideologi (på univeristet, institutioner, partier mm) men även som tillbedjare och utövare av stela odynamiska tankemönster.

Det är lite hugget som stucket....